Hệ thống - Danh mục Bộ luật, Luật, Án lệ và Tập quán pháp Việt Nam

 hệ thống văn bản pháp luật việt nam, tra cứu pháp luật

Danh mục Tập quán pháp

Danh mục Án lệ

Danh mục các Bộ luật, Luật và Văn bản hướng dẫn thi hành:

 1. Luật Đất đai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 2. Luật Thi hành án dân sự 2008
 3. Luật Thư viện 2019 và văn bản hướng dẫn thi hành
 4. Luật các tổ chức tín dụng
 5. Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 và văn bản hướng dẫn thi hành

 6. 1

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí năm 2000

  2

  Luật Biên giới Quốc gia năm 2003 

  3

  Luật Cạnh tranh năm 2004

  4

  Luật An ninh Quốc gia năm 2004

  5

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005

  6

  Luật Giao dịch điện tử năm 2005

  7

  Luật Thanh niên năm 2005 

  8

  Luật Các công cụ chuyển nhượng năm 2005

  9

  Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006 

  10

  Luật Công nghệ thông tin năm 2006

  11

  Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) năm 2006

  12

  Luật Bình đẳng giới năm 2006

  13

  Luật Thể dục, Thể thao năm 2006

  14

  Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác năm 2006

  15

  Luật Đê điều năm 2006

  16

  Luật chất lượng, sản phẩm hàng hoá năm 2007

  17

  Luật tương trợ tư pháp năm 2007

  18

  Luật đặc xá năm 2007

  19

  Luật Hóa chất năm 2007

  20

  Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007

  21

  Luật năng lượng nguyên tử năm 2008

  22

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma tuý năm 2008

  23

  Luật Hoạt động chữ thập đỏ năm 2008

  24

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí năm 2008

  25

  Luật Giao thông đường bộ năm 2008

  26

  Luật Cán bộ, công chức năm 2008

  27

  Luật Đa dạng sinh học năm 2008

  28
   

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh năm 2009

  29

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009

  30

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009

  31

  Luật Lý lịch tư pháp năm 2009

  32

  Luật Tần số vô tuyến điện năm 2009

  33

  Luật Viễn thông của Quốc hội năm 2009

  34

  Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009

  35

  Luật Người cao tuổi của Quốc hội năm 2009

  36

  Luật Dân quân tự vệ của Quốc hội năm 2009

  37

   

  Luật An toàn thực phẩm năm 2010

  38

  Luật Thi hành án hình sự năm 2010

  39

  Luật Nuôi con nuôi năm 2010

  40

  Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2010

  41

  Luật Bưu chính năm 2010

  42

  Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010

  43

  Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010

  44

  Luật Thanh tra năm 2010

  45

  Luật Thuế bảo vệ môi trường năm 2010

  46

  Luật Viên chức năm 2010

  47

  Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010

  48

  Luật Khoáng sản của Quốc hội năm 2010

  49

  Luật sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2010 

  50

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán năm 2010

  51

  Luật Phòng, chống mua bán người năm 2010

  52

  Luật Lưu trữ năm 2010

  53

  Luật Đo lường năm 2011

  54

   

  Luật Cơ yếu năm 2011

  55

  Luật Công đoàn năm 2012

  56

  Luật Quảng cáo năm 2012

  57

  Luật Phòng chống rửa tiền năm 2012

  58

   

  Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2012

  59

  Luật Giám định tư pháp năm 2012

  60

  Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012

  61

  Luật Biển Việt Nam năm 2012

  62

  Luật Xuất bản năm 2012

  63

  Luật Dự trữ quốc gia năm 2012

  64

  Luật Hợp tác xã năm 2012

  65

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực năm 2012

  66

  Luật Thủ đô năm 2012

  67

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2012

   

  68

  Luật Phòng, chống khủng bố năm 2013

  69

  Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013

  70

  Luật Phòng chống thiên tai của Quốc hội năm 2013

  71

  Luật Hòa giải cơ sở năm 2013

  72

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú năm 2013

  73

  Luật Khoa học và công nghệ năm 2013

  74

  Luật Việc làm năm 2013

  75

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013

  76

  Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2013

  77

  Luật Tiếp công dân năm 2013

  78

  Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013

  79

  Luật Đất đai năm 2013

  80

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014

   

  81

  Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài năm 2014

  82

  Luật Đầu tư công năm 2014

  83

  Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014

  84

  Luật Công chứng năm 2014

  85

  Luật Bảo vệ môi trường năm 2014

  86

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2014

  87

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế năm 2014

  88

  Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014

  89

  Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014

  90

  Luật Nhà ở năm 2014

  91

  Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014

  92

  Luật Hộ tịch năm 2014

  93

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2014

  94

  Luật Doanh nghiệp năm 2014

  95

  Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014

  96

  Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014

  97

  Luật Căn cước công dân năm 2014

  98

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2014

  99

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 2014

  100

  Luật Công an nhân dân năm 2014

  101

  Luật Trẻ em năm 2016

  102

  Luật Báo chí năm 2016 

  103

  Luật Tiếp cận thông tin năm 2016

  104

  Luật Dược năm 2016

  105

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế năm 2016

  106

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2017

  107

  Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017

  108

  Luật Quản lý ngoại thương năm 2017

  109

  Luật Đường sắt năm 2017

  110

  Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017

  111

  Luật Thủy lợi năm 2017

  112

  Luật Du lịch năm 2017

  113

  Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017

  114

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2017

  115

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 2017

  116

  Luật Quản lý nợ công năm 2017

  117

  Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017

  118

  Luật Cảnh vệ năm 2017

  119

  Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017

  120

  Luật An toàn thông tin mạng năm 2015

  121

  Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015

  122

  Luật Kế toán năm 2015 

  123

  Luật Thống kê năm 2015

  124

  Luật Khí tượng thủy văn năm 2015

  125

  Bộ luật Dân sự năm 2015

  126

  Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015

  127

  Luật Tố tụng hành chính năm 2015

  128

  Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015

  129

  Luật Trưng cầu ý dân năm 2015

  130

  Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức Quốc phòng năm 2015

  131

  Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

  132

  Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015

  133

  Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015

  134

  Luật Kiểm toán Nhà nước năm 2015

  135

  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

  136

  Luật Thú y năm 2015

  137

  Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015

  138

  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015

  139

  Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015

  140

  Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015

  141

  Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015

  142

  Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016

  143

  Luật Đấu giá tài sản năm 2016

  144

  Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư năm 2016

  145

  Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016

  146

  Luật Điều ước quốc tế năm 2016

  147

  Luật Lâm nghiệp năm 2017

  148

  Luật Thủy sản năm 2017

  149

  Luật Quy hoạch năm 2017

  150

  Luật Quốc phòng năm 2018

  151

  Luật An ninh mạng năm 2018

  152

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao năm 2018

  153

  Luật Tố cáo năm 2018

  154

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018

  155

  Luật Đo đạc và bản đồ năm 2018

   

  LUẬT ĐÃ BỊ SỬA ĐỔI

  156

  Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000

  157

  Luật Phòng, chống ma tuý năm 2000

  158

  Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003

  159

  Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân năm 1999

  160

  Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005

  161

  Luật Cư trú năm 2006

  162

  Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007

  163

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 2008

  164

  Luật Quy hoạch đô thị năm 2009

  165

  Luật Thuế tài nguyên năm 2009

  166

  Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010

  167

  Luật Giá năm 2012

  168

  Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012

  169

  Luật Tài nguyên nước năm 2012

  170

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013

  171

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2014

  172

  Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015

  173

  Luật Phí và lệ phí năm 2015

  174

  Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015

  175

  Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

   

  LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

  176

  Luật Dầu khí năm 1993

  177

  Luật về di sản văn hoá năm 2001

  178

  Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2001

  179

  Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004

  180

  Luật Điện lực năm 2004

  181

  Luật Thương mại năm 2005

  182

  Luật Giáo dục năm 2005

  183

  Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005

  184

  Luật Chứng khoán năm 2006

  185

  Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006

  186

  Luật Luật sư năm 2006

  187

  Luật Điện ảnh năm 2006

  188

   

  Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006

  189

  Luật Quản lý thuế năm 2006

  190

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2007

  191

  Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007

  192

  Luật trưng mua, trưng dụng tài sản năm 2008

  193

  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008

  194

  Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2008

  195

  Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2008

  196

  Luật Thi hành án dân sự năm 2008

  197

  Luật Bảo hiểm y tế năm 2008

  198

  Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008

  199

  Luật Công nghệ cao năm 2008

  200

  Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 2009

  201

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009

  202

  Luật Người khuyết tật năm 2010

  203

  Luật Kiểm toán độc lập năm 2011

  204

  Luật Khiếu nại năm 2011

  205

  Luật Bảo hiểm tiền gửi năm 2012

  206

  Bộ luật Lao động năm 2012

  207

  Luật Giáo dục đại học năm 2012

  208

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2012

  209

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế năm 2012

  210

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2012

  211

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2013

  212

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013

  213

  Luật Đấu thầu năm 2013

  214

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2014

  215

  Luật Xây dựng năm 2014

  216

  Luật Hải quan năm 2014

  217

  Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

  218

  Luật Đầu tư năm 2014

  219

  Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014

  220

  Bộ luật Hình sự năm 2015

   

   

  221

  Luật Cạnh tranh 

  222

  Luật Đặc xá

  223

  Luật Cảnh sát biển

  224

  Luật Giáo dục Đại học sửa đổi 2018

  225

  Luật Chăn nuôi

  226

  Luật Trồng trọt

  227

  Luật Công an nhân dân

  228

  Luật Phòng, chống tham nhũng

  229

  Luật sửa 37 luật liên quan đến quy hoạch

  230

  Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.