Văn bản pháp luật về Khiếu nại, tố cáo từ sau năm 1975 đến nay

LUATVANTHONG.COM - Việc tra cứu các văn bản pháp luật về lĩnh vực khiếu nại, tố cáo sẽ giúp người dân, người áp dụng pháp luật trong lĩnh vực được dễ dàng và nhanh chóng hơn.

1. Pháp lệnh của Hội đồng Nhà nước năm 1981 quy định việc xét và giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân

2. Pháp lệnh của Hội đồng Nhà nước năm 1991 về khiếu nại, tố cáo của công dân

3. Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998

4. Luật Khiếu nại, tố cáo sửa đổi năm 2004

5. Luật Khiếu nại, tố cáo sửa đổi năm 2005

6. Luật Khiếu nại năm 2011

7. Luật Tố cáo năm 2011

8. Luật Tố cáo năm 2018

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.