Danh mục Luật - Bộ luật - Văn bản pháp luật Việt Nam qua các thời kỳ

VANTHONGLAW.COM - Để tra cứu văn bản pháp luật hiệu quả chúng ta cần nắm được quá trình hình thành, thay đổi của một văn bản luật.

1. Bộ luật Dân sựBộ luật tố tụng dân sự

- Bộ luật Dân sự năm 1995

- Bộ luật Dân sự năm 2005

-Bộ luật Dân sự năm 2015

- Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004

- Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004, sửa đổi bổ sung 2011

- Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015

2. Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự

- Bộ luật Hình sự năm 1985

- Luật Hình sự sửa đổi năm 1989

- Luật Hình sự sửa đổi năm 1991

- Luật Hình sự sửa đổi năm 1992

- Luật Hình sự sửa đổi năm 1997

- Bộ luật Hình sự năm 1999

- Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009

- Bộ luật Hình sự năm 2015

- Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017

- Bố luật Tố tụng 

3. Luật Đất đai

- Luật Đất đai năm 1987

- Luật Đất đai năm 1993

- Luật Đất đai năm 1993, sửa đổi bổ sung năm 1998, 2001

- Luật Đất đai năm 2003

- Luật Đất đai năm 2003, sửa đổi bổ sung năm 2009

- Luật Đất đai năm 2013

Luật Đất đai 2013, sửa đổi, bổ sung năm 2018

4. Bộ luật Lao động

- Bộ luật Lao động năm 1994

- Bộ luật Lao động năm 1994, sửa đổi bổ sung năm 2002

- Bộ luật Lao động năm 1994, sửa đổi bổ sung năm 2006

- Bộ luật Lao động năm 2012, sửa đổi bổ sung năm 2015, 2018

- Bộ luật Lao động năm 2019

5. Luật Doanh nghiệp

6. Luật Đầu tư

7. Luật Kinh doanh bất động sản

8. Luật Thi hành án dân sự

9. Luật Các tổ chức tín dụng

10. Luật Quản lý thuế

11. Luật Thư viện

- Công văn số 3061/BVHTTDL-TV V/v hướng dẫn kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2021 trong lĩnh vực thư viện

- Công văn số 785/BVHTTDL-TV V/v tổ chức hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 202

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.