Mẫu "Đơn đề nghị tạm hoãn phiên toà hình sự"

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

……………, ngày … tháng … năm ……

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

(V/v tạm hoãn phiên tòa đối với vụ án hình sự…)

 

Kính gửi:  Toà án nhân dân …

 

Họ tên người đề nghị: ………………………………………………………

Sinh năm: …………………………………………………………………...

CCCD số: …………………………………………………………………...

Thường trú: ………………………………………………………………

Địa chỉ liên lạc: …………………………………………………………

Điện thoại số: ………………………………………………………………

Là (1) …………… trong vụ án (2) …………………………………………

Hiện nay, do tôi (3) …………………………………………………………

Vì lý do nêu trên, tôi làm đơn này kính mong Quý toà, Hội động xét xử cho hoãn phiên Toà dự kiến vào ngày …/…/…… chuyển sang một ngày khác để tôi có điều kiện tham gia và trình bày quan điểm, nguyện vọng.

Tôi xin cam kết những nội dung đã trình bày trong đơn này là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Rất mong nhận được sự giúp đỡ của Quý Toà. Tôi xin chân thành cảm ơn!

                                                                                                 

                                                                                      Người làm đơn

                                                                                    (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 (1) Nêu rõ tư cách tham gia phiên toà: Bị can, bị cáo,…

(2) Nêu rõ vụ án gì.

Ví dụ: Vụ án hình sự sơ thẩm số … về việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(3) Nêu rõ nguyên nhân vì sao không thể tham gia phiên toà: bị đau ốm, không thể di chuyển được,…

 


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.