Tổng hợp 43 Án lệ - Cập nhật năm 2021

Tổng hợp 43 Án lệ - Cập nhật năm 2021
Án lệ số 01/2016/AL: - Về vụ án “Giết người”
Án lệ số 02/2016/AL: - Về vụ án “Tranh chấp đòi lại tài sản”
Án lệ số 03/2016/AL: - Về vụ án “Ly hôn”
Án lệ số 04/2016/AL: - Về vụ án “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất”
Án lệ số 05/2016/AL: - Về vụ án “Tranh chấp di sản thừa kế”
Án lệ số 06/2016/AL: - Về vụ án “Tranh chấp thừa kế”
Án lệ số 07/2016/AL: - Về công nhận hợp đồng mua bán nhà trước ngày 01/7/1991
Án lệ số 08/2016/AL: - Về xác định lãi suất, việc điều chỉnh lãi suất trong hợp đồng tín dụng kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm
Án lệ số 09/2016/AL: - Về xác định lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường và việc trả lãi trên số tiền phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại
Án lệ số 10/2016/AL: - Về quyết định hành chính là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính
Án lệ số 11/2017/AL: - Về công nhận hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất mà trên đất có tài sản không thuộc Sở hữu của bên thế chấp
Án lệ số 12/2017/AL: - Về xác định trường hợp đương sự được triệu tập hợp lệ lần thứ nhất sau khi Tòa án đã hoãn phiên tòa
Án lệ số 13/2017/AL: - Về hiệu lực thanh toán của thư tín dụng (L/C) trong trường hợp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là cơ sở của L/C bị hủy bỏ
Án lệ số 14/2017/AL: - Về công nhận điều kiện của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất mà điều kiện đó không được ghi trong hợp đồng
Án lệ số 15/2017/AL: - Về công nhận thỏa thuận miệng của các đương sự trong việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp
Án lệ số 16/2017: - Về công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là di sản thừa kế do một trong các đồng thừa kế chuyển nhượng
Án lệ số 17/2018/AL: - Về tình tiết “Có tính chất côn đồ” trong tội “Giết người” có đồng phạm
Án lệ số 18/2018/AL: - Về hành vi giết người đang thi hành công vụ trong tội “Giết người”
Án lệ số 19/2018/AL: - Về xác định giá trị tài sản bị chiếm đoạt trong tội “Tham ô tài sản”
Án lệ số 20/2018/AL: - Về xác lập quan hệ hợp đồng lao động sau khi hết thời gian thử việc
Án lệ số 21/2018/AL: - Về lỗi và thiệt hại trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng cho thuê tài sản
Án lệ số 22/2018/AL: - Về không vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin tình trạng bệnh lý trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ
Án lệ số 23/2018/AL : - Về hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khi bên mua bảo hiểm không đóng phí bảo hiểm do lỗi của doanh nghiệp bảo hiểm
Án lệ số 24/2018/AL: - Về di sản thừa kế chuyển thành tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp của cá nhân
Án lệ số 25/2018/AL: - Về không phải chịu phạt cọc vì lý do khách quan

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.