Tổng hợp 52 Án lệ - Cập nhật mới nhất năm 2022

Tổng hợp 52 Án lệ - Cập nhật mới nhất năm 2022
Án lệ số 01/2016/AL: - Về vụ án “Giết người”
Án lệ số 02/2016/AL: - Về vụ án “Tranh chấp đòi lại tài sản”
Án lệ số 03/2016/AL: - Về vụ án “Ly hôn”
Án lệ số 04/2016/AL: - Về vụ án “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất”
Án lệ số 05/2016/AL: - Về vụ án “Tranh chấp di sản thừa kế”
Án lệ số 06/2016/AL: - Về vụ án “Tranh chấp thừa kế”
Án lệ số 07/2016/AL: - Về công nhận hợp đồng mua bán nhà trước ngày 01/7/1991
Án lệ số 08/2016/AL: - Về xác định lãi suất, việc điều chỉnh lãi suất trong hợp đồng tín dụng kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm
Án lệ số 09/2016/AL: - Về xác định lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường và việc trả lãi trên số tiền phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại
Án lệ số 10/2016/AL: - Về quyết định hành chính là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính
Án lệ số 11/2017/AL: - Về công nhận hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất mà trên đất có tài sản không thuộc Sở hữu của bên thế chấp
Án lệ số 12/2017/AL: - Về xác định trường hợp đương sự được triệu tập hợp lệ lần thứ nhất sau khi Tòa án đã hoãn phiên tòa
Án lệ số 13/2017/AL: - Về hiệu lực thanh toán của thư tín dụng (L/C) trong trường hợp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là cơ sở của L/C bị hủy bỏ
Án lệ số 14/2017/AL: - Về công nhận điều kiện của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất mà điều kiện đó không được ghi trong hợp đồng
Án lệ số 15/2017/AL: - Về công nhận thỏa thuận miệng của các đương sự trong việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp
Án lệ số 16/2017: - Về công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là di sản thừa kế do một trong các đồng thừa kế chuyển nhượng
Án lệ số 17/2018/AL: - Về tình tiết “Có tính chất côn đồ” trong tội “Giết người” có đồng phạm
Án lệ số 18/2018/AL: - Về hành vi giết người đang thi hành công vụ trong tội “Giết người”
Án lệ số 19/2018/AL: - Về xác định giá trị tài sản bị chiếm đoạt trong tội “Tham ô tài sản”
Án lệ số 20/2018/AL: - Về xác lập quan hệ hợp đồng lao động sau khi hết thời gian thử việc
Án lệ số 21/2018/AL: - Về lỗi và thiệt hại trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng cho thuê tài sản
Án lệ số 22/2018/AL: - Về không vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin tình trạng bệnh lý trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ
Án lệ số 23/2018/AL: - Về hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khi bên mua bảo hiểm không đóng phí bảo hiểm do lỗi của doanh nghiệp bảo hiểm
Án lệ số 24/2018/AL: - Về di sản thừa kế chuyển thành tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp của cá nhân
Án lệ số 25/2018/AL: - Về không phải chịu phạt cọc vì lý do khách quan
Án lệ số 42/2021/AL: - Về quyền lựa chon Tòa án giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng trong trường hợp hợp đồng theo mẫu có thỏa thuận trọng tài
Án lệ số 43/2021/AL: - Về hiệu lực của hợp đồng thế chấp trong trường hợp tài sản thế chấp là nhà đất do bên thế chấp nhận chuyển nhượng từ người khác nhưng chưa thanh toán đủ tiền cho bến bán
Án lệ số 47/2021/AL: - Về việc xác định tội danh trong trường hợp bị cáo dùng hung khí nguy hiểm đâm vào vùng trọng yếu của cơ thể bị hại

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.