#

TIN TỨC PHÁP LÝ

Hiển thị các bài đăng có nhãn Kế hoạch. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Kế hoạch. Hiển thị tất cả bài đăng

Kế hoạch số 322/KH-UBND ngày 12/5/2023 của UBND tỉnh Nghệ An về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nghệ an

  VANTHONGLAW - Kế hoạch số 322/KH-UBND ngày 12/5/2023 của UBND tỉnh Nghệ An về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững...

Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 12/5/2023 của UBND TP. Cần Thơ sơ kết 05 năm thi hành luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước trên địa bàn TP. Cần Thơ

VANTHONGLAW - Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 12/5/2023 của UBND TP. Cần Thơ sơ kết 05 năm thi hành luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước trê...

Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 24/5/2023 của UBND TP. Hà Nội về việc triển khai thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022

  VANTHONGLAW - Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 24/5/2023 của UBND TP. Hà Nội về việc triển khai thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham ...

Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 22/5/2023 của UBND tỉnh Ninh Bình về triển khai thực hiện chiến lược phát triển ngân hàng chính sách xã hội đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  VANTHONGLAW - Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 22/5/2023 của UBND tỉnh Ninh Bình về triển khai thực hiện chiến lược phát triển ngân hàng chính ...

Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 10/5/2023 của UBND tỉnh Đăk Lak về việc phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Đắk Lak giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030

  VANTHONGLAW - Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 10/5/2023 của UBND tỉnh Đăk Lak về việc phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Đ...

Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 12/5/2023 của UBND TP. Cần Thơ về sơ kết 05 năm thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ

  VANTHONGLAW - Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 12/5/2023 của UBND TP. Cần Thơ về sơ kết 05 năm thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nướ...

Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 15/5/2023 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thực hiện chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  VANTHONGLAW - Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 15/5/2023 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thực hiện chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai...

Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 12/5/2023 của UBND tỉnh Hà Giang về xây dựng, tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bản tỉnh Hà Giang

  VANTHONGLAW - Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 12/5/2023 của UBND tỉnh Hà Giang về xây dựng, tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, giai đoạn...

Kế hoạch số 1718/KH-UBND ngày 15/5/2023 của UBND tỉnh Lai Châu về tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  VANTHONGLAW - Kế hoạch số 1718/KH-UBND ngày 15/5/2023 của UBND tỉnh Lai Châu về tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đư...

Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 16/5/2023 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc thực hiện chương trình "Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2022-2030" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  VANTHONGLAW - Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 16/5/2023 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc thực hiện chương trình "Hỗ trợ phát triển giáo...

Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 16/5/2023 của UBND TP. Cần Thơ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật do hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố ban hành có nội dung liên quan đến phòng, chống tham những theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng

VANTHONGLAW - Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 16/5/2023 của UBND TP. Cần Thơ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật do hội đồng nhân dân, ủy ban ...

Kế hoạch số 111/KH-BCDD389 ngày 22/11/2022 của Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa của cảng hàng không quốc tế

VANTHONGLAW -  Kế hoạch số 111/KH-BCDD389 ngày 22/11/2022 của Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về tăng c...

Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 17/5/2023 về xây dựng cơ sở dữ liệu người lao động, việc tìm người - người tìm việc thành phố Cần Thơ năm 2023

  VANTHONGLAW - Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 17/5/2023 về xây dựng cơ sở dữ liệu người lao động, việc tìm người - người tìm việc thành phố C...

Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 17/5/2023 của UBND tỉnh Ninh Bình về triển khai thi hành luật thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

VANTHONGLAW - Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 17/5/2023 của UBND tỉnh Ninh Bình về triển khai thi hành luật thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa b...

Kế hoạch số 01/KH-BCHPCTT ngày 22/5/2023 của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn năm 2023-2024

VANTHONGLAW - Kế hoạch số 01/KH-BCHPCTT ngày 22/5/2023 của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Ứng phó với nguy cơ nắng nó...

Kế hoạch số 231/KH-TLĐ ngày 22/7/2022 Thực hiện chương trình số 1111/CTPH - BLĐTBXH - TLĐLĐVN - BHXHVN -LĐTMCNVN - HHDNNVVN Hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, phát triển thị trường lao động và đảm bảo an sinh xã hội năm 2022

  VANTHONGLAW -  Kế hoạch số 231/KH-TLĐ ngày 22/7/2022 Thực hiện chương trình số 1111/CTPH - BLĐTBXH - TLĐLĐVN - BHXHVN -LĐTMCNVN - HHDNNVVN...

Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 19/09/2022 Triển khai thực hiện đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

 VANTHONGLAW - Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 19/09/2022 Triển khai thực hiện đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử ...

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---