Hiển thị bài đăng được sắp xếp theo mức độ liên quan cho truy vấn đại lý ngân hàng. Sắp xếp theo ngày Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị bài đăng được sắp xếp theo mức độ liên quan cho truy vấn đại lý ngân hàng. Sắp xếp theo ngày Hiển thị tất cả bài đăng

Thông tư số: 41/2018/TT-BTC hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị Doanh nghiệp khi chuyển Doanh nghiệp nhà nước và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành Công ty cổ phần

tháng 12 27, 2020
  BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 41/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày 4 thán...Read More

Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế

tháng 10 19, 2022
VANTHONGLAW - Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2...Read More

Thông tư 13/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 45/2011/TT-NHNN ngày 30/12/2011 của thống đốc ngân hàng nhà nước quy định về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay, thu hội nợ nước ngoài của tổ chức tín dụng

tháng 11 13, 2022
VANTHONGLAW - Thông tư 13/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 45/2011/TT-...Read More
Được tạo bởi Blogger.