#

TIN TỨC PHÁP LÝ

Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng điều 65 của Bộ Luật Hình sự về án treo

  VANTHONGLAW - Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 ...

Thông tư số 20/2011/TT-NHNN ngày 29/8/2011 Quy định việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân với tổ chức tín dụng được phép

 VANTHONGLAW - Thông tư số 20/2011/TT-NHNN ngày 29/8/2011 Quy định việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân với tổ chức tín dụng được phép

Nghị định số 143/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

 VANTHONGLAW - Nghị định số 143/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 Quy ...

Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 ngày 18/3/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ngoại hối

 VANTHONGLAW -  Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 ngày 18/3/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ngoại hối

Pháp lệnh số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13/12/2005 Ngoại hối

 VANTHONGLAW - Pháp lệnh số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13/12/2005 Ngoại hối

SÁCH PHÁP LÝ CHO MỌI NGƯỜI

--- --- --- --- --- ---