Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 của UBND TP. Cần Thơ Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 13/11/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 13/11/2014 của ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

tháng 1 03, 2023
VANTHONGLAW - Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 của UBND TP. Cần Thơ Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 15/2...Read More
Được tạo bởi Blogger.